'Công nghệ đóng vai trò quyết định trong dự án điện hạt nhân'
Theo Bộ trưởng Khoa học Công nghệ Hoàng Văn Phong, vấn đề an toàn và công nghệ mang tính quyết định đối với sự thành công của chương trình điện hạt nhân.