Thăm nhà máy em
Thăm nhà máy em

                       
 

Ai ghé thăm – Tang tình là huyện Lương Tài

Đến Kênh Vàng qua nhà máy em

Nhà máy Minh Tâm đêm ngày hăng say sản xuất

(Mang đến cho đời nguồn dinh dưỡng cho vật nuôi)2

 

 
Ai đến Táo Đôi – Một vùng quê hương quan họ

Gặp cô Giám Đốc xinh thật là xinh

Người đoan trang nhưng lại về đây vun đắp

(Cô muốn làm giầu mảnh đất quê nội cô)2

 

 
Đến hôm nay vui mừng là ta lớn mạnh

Người sản xuất người kinh doanh

Người chăn nuôi ta cùng về đây chung sức

(Xây đắp cho đời cuộc sống thêm đẹp tươi)2

                             --Hết --