Nhà máy vào xuân
Nhà máy vào xuân

                                         --Sáng tác: CB Nhà máy TACN--

Anh chị em ơi! Sao?

Xuân đã về trên khắp quê ta!

Nhà máy mình đang tưng bừng vào hội

Mừng Đảng, mừng Xuân đón mùa xuân mới

Gửi lòng tin vào thắng lợi ngày mai

 

Nhớ ngày nào nơi đây còn hoang dại

Bao giọt mồ hôi – Sâu thành chuỗi chờ mong

Ta về đây từ khắp mọi nẻo đường

Cùng chung sức xây lên thành nhà máy.

 

Hát mừng nhà máy của ta

MITACO đó đạm đà sức xuân

Hàng ta đi khắp xa gần

Hàng ta đi khắp xa gần

Quê hương vẫy gọi lòng dân đợi chờ

Thoả lòng mong đợi ước mơ

 

Chào những chuyến xe ngày đêm hối hả

Chào các anh những người thợ máy chuyên cần

Chào tất cả những anh chị công nhân

Chào cô thủ kho – Chào cô cấp dưỡng

Chào những bao hàng càng nâng cao chất lượng

Chào các anh chị kỹ thuật thức với nhà máy ngày đêm

Chào các phòng ban chào khối thị trường

Đã góp sức góp công để tạo nên thắng lợi

 

Ta hân hoan bước vào mùa xuân mới

Cảm ơn người đứng mũi chịu sào

Có thắng lợi nào mà chẳng gian lao

Đã cho ta niềm tin tiến về phía  trước

Nào anh chị em ơi ta đón mùa xuân đất nước

Mùa xuân nhà máy mình – Vững bước đi lên