Nhà máy quê mình
Nhà máy quê mình
                                                                   --Sáng tác:  CB Nhà máy TACN--
Nếu có ngày bạn về lại quê tôi

Thăm mảnh đất – Táo đôi ngày ấy

Xưa nghèo  khó giờ vươn mình trỗi dậy
 

Tiếng máy reo - Đánh thức cả trời đêm
 

Dù ở đâu – Em hãy chớ quên

Đất quê ta giờ mọc lên nhà máy

Trai gái làng mình không chỉ còn cầy cấy

Đã  khoác trên mình – Màu xanh công nhân


Nhà máy Minh Tâm vừa tròn mấy tuổi xuân

Đã trải qua bao tháng ngày vất vả

Chia đều cho nhau những ngày Đông buốt giá

Nên đường dù xa - Đi mãi cũng gần


Bởi ta biết chăm chờ những nụ chồi xuân

Nên càng nâng niu từng bao cám nhỏ

Từng đường  kim bao gửi tâm tình trong đó

Đến với mọi nhà - Mọi nẻo đường xa


Rồi mai ngày em sẽ đi qua

Hãy tĩnh lại – Nghe đất trời thủ thỉ

Đất ơn người - Đất trao lòng dung dị

Nhà máy mình – Trời trao cả niềm tin.