Chuyện vui cám sữa baby
 
Chuyện vui cám sữa baby


                                                           Sáng tác: CB Nhà máy TACN


Tang – tang tình tang tình tình tang

(Nửa đêm)2!!!

Nghe tiếng heo kêu

(Giật mình)2 tỉnh dậy ớ ơ!

(Hỏi – Kêu)2 nỗi gì?

Heo rằng – Heo rằng hãy đến công ty

Chiều nay có cám Baby chén rồi

Tang tình – Tang tình – Tình tang


*********************


Chuyện vui! Chuyện vui

Phân xưởng chúng tôi

Thi đua – Thi đua sản xuất ớ ơ

Đừng để heo con – Heo con ngóng chờ

Ngóng chờ! Ngóng chờ! Ngóng chờ Baby!

                       ----Hết----