Bài ca tiếp thị
Bài ca tiếp thị
                                                                                                 
 
Xuân đến vui muôn nhà

Hương sắc xuân chan hòa

Gửi tặng bài ca

Tặng phòng Kinh Doanh

Ơi các anh tiếp thị sức trai trẻ bốn phương tung hoành

Khi trái tim nhiệt thành trời cho các anh tài hoa
 

Xuân ngát hương đất trời

Ta biết mấy tự hào

Là người Minh Tâm

Tầm nhìn vươn xa

Chúc các anh tiếp thị vui xuân về có thêm sức mạnh

Đi chiếm lĩnh thị trường

Hội đủ bốn phương về đây

Trời cho chúng ta huy hoàng

Đời ta ấm no từ đây.