Đến với con người Minh Tâm
 ĐẾN VỚI CON NGƯỜI CỦA MINH TÂM

 

Này bạn thân ơi năm châu bốn phương

Tập đoàn Minh Tâm chúng tôi xin chào

Ngày nào còn vừa mới dựng xây

Mà giờ đây cất cao lời ca vang

 

Nhà máy car ton con tim dấu yêu

Được thêm offset đã vui thêm nhiều.

Tiếng máy reo vang như tiếng ca

Ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.

 

Lương tài nhà máy bao nhiêu đổi thay

Ngày đêm sản xuất với bao loại hàng

Lòng nhiệt huyết cùng nhau đắp xây

Để giờ đây chúng tôi tự hào.

 

Hãy đến với những con người của Minh Tâm

Đến với car ton chất lượng tuyệt vời

Đến với cám mới giao hàng tận nơi nơi

Với những tinh hoa hội tụ nơi đây.

 

 Minh tâm tôi đây vững bước hôm qua

Minh tâm tôi đây vững tiến hôm nay

Minh Tâm tôi đây sáng mãi mai sau

Vang danh non sông Tập Đoàn Minh Tâm.