Xuất khẩu nông sản

Với chức năng đa nghành nghề và hoạt động thương mại xuất nhập khẩu...

Minh Tâm xuất khẩu hàng nông sản như: cafe, chè, quế, tiêu, hồi....sang các thị

trường như Mỹ, Anh, Nhật, Hà Lan, Nga, Pakistan, UAE

Các bài mới

Các tin khác