Hệ thống phân phối


Sự lớn mạnh không chỉ ở quy mô sản xuất, khối lượng sản phẩm mà còn ở "phủ sóng" khắp 64 tỉnh thành. Tất cả các điều đó là sự khẳng định sự vượt trội và tính chuyên nghiệp trong công nghệ chế biến thức ăn chăn nuôi của Minhtam group